Právnická a ekonomická literatura - eshop.beck.cz

Právnická a ekonomická literatura - eshop.beck.cz

Řeznická 662/17
110 00 Praha-Nové Město
IČ: 49366661
DIČ: CZ49366661

Informace o kanceláři Právnická a ekonomická literatura - eshop.beck.cz

Provozujeme nakladatelství se zaměřením na publikace z oblasti práva a ekonomie. Nabízíme jak odborné publikace, tak možnost předplatného předních právních periodik, jako jsou právní rozhledy a další.

V eShopu C. H. Beck Vám nabízíme kompletní program odborných publikací z Nakladatelství C. H. Beck zamìøených na všechny obory práva, a také klíèová díla z oblasti ekonomie.

 

Slevy a výhody po registraci

Na knihy objednané v eShopu C. H. Beck je zaregistrovaným zákazníkùm poskytována sleva 5 % z prodejní ceny publikace. Bez registrace není možné slevu pøiznat a zákazníkovi je tak úètována plná prodejní cena produktù. Zaregistrujte se zde

 

Podmínky nákupu pro èleny ÈAK se øídí dohodou mezi Komorou a Nakladatelstvím C. H. Beck. Tyto lze pøiznat jen po zvláštní registraci pro advokáty. Registrace pro advokáty

 

Jednotlivá poskytovaná zvýhodnìní nelze kombinovat. Zároveò není možné kombinovat výhody nákupu v eShopu s jinými slevami poskytovanými v rámci vybraných marketingových akcí.

S kým můžete přijít do kontaktu?

Prof. JUDr. Helena Válková

 

jazykové vybavení: CZ, SK

Kde nás najdete?